Reduceren van mobiliteitskosten

BroCar Nieuws

Bijtellingsregeling

BroCar Fleet management

Op het voorstel voor herziening van de fiscale bijtelling voor 2016 was al  erg veel kritiek gekomen vanuit de kamer en de autobranche. De auobranche en milieuorganisaties zijn daarom met een alternatief gekomen. Dit alternatieve bijtellingsplan neemt Wiebes voorlopig voor het tussenjaar 2016 over. Dit betekent dat de bijtellingspercentages in 2016 zullen worden verhoogd.

De belangrijkste wijzigingen voor 2015 zijn:

Aanscherping van de Co2 grenzen voor de vaststelling van de BPM

Een nieuwe eerste BPM schijf.

Inflatiecorrectie op MRB en accijnzen

  • Voor bestaande leasecontracten afgesloten en te naam gesteld voor 01-01-2015 zijn de wijzigingen niet van toepassing. Ook zal de gunstige bijtelling voor een auto die u in 2015 koopt tot 2020 blijven gelden.
  • De bijtellingstarieven zijn van toepassing vanaf wanneer een auto voor het eerst tenaamgesteld wordt en blijven dan 60 maanden daarna van kracht.   
  • vanaf jan. 2015 gelden de volgende 5 bijtellings categoriën: 4% voor de volledig electrische voertuigen,  7% voor diesel en benz. auto's uitstoot < 51gr/km,  14% voor diesel en benz. auto's uitstoot < 82 gr./km, 20% bij een uitstoot van < 111 gr./km,  en 25% voor een co2 uitstoot van 111 gr. /km of meer.
  • Vanaf jan. 2016 zijn voorlopig de volgende 4 categoriën voorgesteld : 4% bijtelling en HSB vrij bij een Co2 uitsoot 0 gr/km  , 15%  en HSB 50% bij een uitstoot 1 t/m 50 gr/km, 21% bij een uitstoot 51 t/m 106  en 25% bij een uitstoot > 106 gr/km.

Fiscale bijtelling geldt wanneer een door de werkgever ter beschikking gestelde personen auto maar ook een bestelwagen op jaarbasis meer dan 500km prive wordt gereden. Er zijn specifieke uitzonderingen. Wilt u daar meer over weten, bel ons even voor een afspraak.

Juni 2015 is een voorstel Autobrief 11 gelanceerd met bijtellingstarieven:

0 gr/km vanaf 2016 = 4 % bijtelling. Volledig electrische voertuigen. Bij een meerprijs van 50000,- euro betaal je over het bedrag boven  de meerprijs 22%.

1 tot 50gr/km in 2016 =15% , 2017=18%, 2018=19%, Vanaf 2019 wordt dit 22% bijtelling.

51 tot 106 gr/km in 2016 = 21%, 2017=21%, 2018=21%. Vanaf 2019 wordt dit 22% bijtelling.

> 106 gr/km = 25% en zal volgens dhr Wiebes 25% blijven omdat zij in 2015 ook deze bijtelling accepteren.